Tạp chí HỒN VIỆT số 19

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 84
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng: 145 g
Giá bìa: 12000
Tạp chí Hồn Việt số 19 phát hành tháng 1-2009