Tạp chí HỒN VIỆT số 25

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 19.5 x 27.5 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 7/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng: 126 g
Giá bìa: 8.800 đồng
Tạp chí Hồn Việt số 25 phát hành tháng 7-2009