Tạp chí HỒN VIỆT số 7

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 68
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 1/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng: 126 g
Giá bìa: 6000 đồng

Tạp chí HỒN VIỆT số 7 phát hành tháng 1-2008