Tạp chí HỒN VIỆT số 8

Tác Giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hồn Việt
Số trang: 100
Kích thước: 20 x 28 cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày sản xuất: 2/1/2008 12:00:00 AM
Trọng lượng: 158
Giá bìa: 15000 đồng

Tạp chí HỒN VIỆT số 8 phát hành tháng 2-2008