TẠP VĂN: Đi chợ tính tiền

Trong sách Quốc văn giáo khoa thư mà tôi đã học cách đây hơn nửa thế kỷ có một bài ca dao nhan đề Đi chợ tính tiền: