Trương Vĩnh Ký cuốn sổ bình sanh

Tác Giả: Nguyễn Sinh Duy
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 343
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2004 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 39.000 VND

“Việc đánh giá một tác phẩm cũng như một nhân vật văn hoá hay một nhân vật lịch sử, thuộc quyền của công luận đương đại và đời sau. Nhận định có thể đúng hoặc sai tuỳ theo sự vận động lịch sử và văn hoá từng giai đoạn. Nhưng chân lý bao giờ cũng bất biến.

Để góp thêm tiếng nói chung quanh nhân vật lịch sử - văn hoá Trương Vĩnh Ký, chúng tôi mạnh dạn cho in lại cuốn Trương Vĩnh Ký không ngoài mục đích rộng đường dư luận học thuật”.

Giá bán: 39.000 VND