TRUYỆN KÝ: Vượt ngục (trích)

Truyện ký Vượt ngục của Huỳnh Văn Khánh thật kỳ thú. Nó lôi cuốn ta bằng chất liệu thật, rất thật. Với lối kể giản dị mà chứa chan tình cảm sâu lắng, làm lay động, hồi hộp người đọc - người theo dõi cuộc vượt ngục có một không hai ấy qua văn chương.