Truyện Phan Trần

Tác Giả: GS. Trần Nghĩa
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 181
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 10/1/2009 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 45.000 VNĐ

Phan Trần là một truyện Nôm nổi tiếng mà ngày xưa các cụ “đặt ngang hàng” với truyện Kiều. Văn thơ của Phan Trần hay đã đành mà về tư tưởng, nghệ thuật nó cũng là một bước đột phá trong tiến trình giã từ thời hậu trung đại để chuyển sang buổi bình minh ngắn ngủi của thời Phục Hưng ở Việt Nam.