UNESCO vinh danh đại thi hào Nguyễn Du

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, viết tắt là UNESCO) trong kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 37 tại Paris (Pháp) tháng 11-2013 đã vinh danh đại thi hào Việt Nam Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới và đề nghị các nước tiến hành kỷ niệm trong hai năm 2014 – 2015. Thủ tục này, theo UNESCO, 50 năm mới có một lần.

Năm 2015 là tròn 250 năm năm sinh của Nguyễn Du (1765 – 2015). Cần một chú thích nhỏ là nhiều tài liệu đã vội vàng tin vào một cước chú bên lề do người đời sau (ở thư viện) ghi Nguyễn Du sinh ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, tính ra là 3-1-1766. Đó là một cước chú ngụy tạo. Trong Gia phả Nguyễn Tiên Điền, không có người nào được ghi ngày giờ sinh.

Năm 1965, Hội đồng Hòa bình Thế giới (chứ không phải UNESCO) đã vinh danh Nguyễn Du bên cạnh các đại thi hào như Homère, Dante… và tổ chức kỷ niệm. Miền Bắc (nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) khi ấy đã làm lễ kỷ niệm hết sức long trọng trong hoàn cảnh chiến tranh.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và tạp chí Hồn Việt sẽ hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu về Nguyễn Du, đăng nhiều bài nghiên cứu về Nguyễn Du trong dịp này.

H.V