Về tác quyền dịch cuốn Hô Chi Minh của Jean Lacouture

Thông qua chị Mathilde Tuyết Trần - đại diện Trung tâm Nghiên cứu Quốc học tại Paris, Trung tâm đã ký hợp đồng với Nhà xuất bản Seuil (Pháp) để mua tác quyền dịch cuốn Hô Chi Minh của Jean Lacouture (trong 7 năm).

Bản dịch cuốn sách sẽ ra mắt bạn đọc vào dịp 19-5 năm 2016, do GS Phùng Văn Tửu và chị Mathilde Tuyết Trần dịch.

HỒN VIỆT