Văn học

LỜI CỦA MẸ

Xin các ông đừng nói những gì to tát

Đừng có dạy răn thiên hạ phải sống thế nào

Cứ đến nghĩa trang mà xưng điều chân thật

Và hỏi người dưới mồ gia sản có bao nhiêu?

MỪNG LỄ KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 200 NĂM, NGÀY SINH DANH NHÂN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1/7/1822 - 1/7/2022) VỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC & VĂN HÓA LIÊN HIỆP QUỐC (UNESCO) TẠI TỈNH BẾN TRE

CA DAO và THI CA là triết lý cuộc đời

Kính dâng giáo sư: Lê Tuyên


Thơ nôm thời còn thơ

Nguyễn Trãi (1380-1442) và Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) cùng có làm thơ tiếng Việt vào cái thời mà hiếm trí thức Việt sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ. Những thi phẩm này có giá trị tiêu biểu cho thơ nôm thời còn thơ. Sau đây chúng tôi xin đọc một số bài chọn từ Quốc âm thi tập và Bạch Vân quốc ngữ thi. Cần nói là hiện nay vẫn còn những trường hợp có nghi vấn hoặc về độ chính xác của văn bản, hoặc về tác giả đích thực, hoặc cả hai.

Chí Phèo nhân vật bị khước từ

Nói đến Chí Phèo ta nghĩ đến Nam Cao (1) (1917-1951) Nói đến Nam Cao không nhắc tới Chí Phèo là một điều thiếu sót.Tác giả tác phẩm gắn bó nhau hơn sáu mươi năm qua. Nam Cao viết nhiều truyện ngắn, nhiều thể loại khác nhau nhưng hầu hết nói lên mặt trái của xã hội thời bấy giờ; bao quanh bởi đám quan liêu chuyên chế nằm trong tay “đô hộ phủ”.

HV161 - Thơ Hà Minh Đức


Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức