Văn tâm điêu long

Tác Giả: Lưu Hiệp
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 663
Kích thước: 16 x 24 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 1/1/2007 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 76.000 VNĐ

Văn tâm điêu long gồm năm mươi thiên kế tiếp nhau một cách khá mạch lạc, nhất quán, toàn diện, có hệ thống bàn về các thể văn kim cổ, trưng dẫn và diễn giải đầy đủ. Đây được coi là cuốn kì thư về văn học, văn hóa và mĩ học, triết học của truyền thống Trung Hoa, phương Đông, đồng thời của nhân loại.