Vĩnh biệt PGS VŨ ĐỨC PHÚC

Phó giáo sư, nhà lý luận - phê bình văn học Vũ Đức Phúc (bút danh: Hồng Kỳ, Lãng Bạc, Lê Hậu, Tấn Trung), sinh ngày 12-11-1920 trong một gia đình nhà Nho ở làng Ái Mộ, Gia Lâm (nay thuộc Long Biên, Hà Nội); nguyên Phó viện trưởng Viện Văn học kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn Học; tác giả của: Sơ thảo lịch sử Văn học Việt Nam (1930-1945), Bàn về những cuộc đấu tranh tư tưởng trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, Trên mặt trận văn học, Bàn về phương pháp nghiên cứu văn học… đã từ trần ngày 29-7-2015 tại Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.

Tạp chí Hồn Việt Trung tâm Nghiên cứu Quốc học xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nhà văn Vũ Đức Phúc.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUỐC HỌC - TẠP CHÍ HỒN VIỆT