Vua Duy Tân 1916

picXuất bản năm 2014


Kích thước: 14.5 x 20.5 cm


Dày 317 trang, bìa mềm, tay gấp


Giá: 65.000đ